nagłówek
Prywatność, cyberbezpieczeństwo i inżynieria oprogramowania

Pomagamy biznesowi w technicznych i prawnych aspektach ochrony danych oraz w inżynierii oprogramowania

GDPR App ideal persona

Third-party Service Managers

Third-party Service Managers

Tworzenie oprogramowania dla inspektorów ochrony danych, aby wspierać ich drogę do zapewnienia zgodności.

Auditors and Other Specialists

Auditors and Other Specialists

Wiodące firmy rekrutacyjne i HR w celu przestrzegania przepisów i standardów prywatności.

Data Protection Officers and Information Security Officers

Data Protection Officers and Information Security Officers

Wspieranie branży oprogramowania poprzez projektowanie i rozwój rozwiązań programowych przyjaznych dla prywatności.

Zamień wyzwania w możliwości
Porozmawiaj z nami o swoich potrzebach

Przekształcamy złożone problemy techniczne i prawne w proste rozwiązania.
Skontaktuj się z nami teraz, aby wykorzystać naszą specjalistyczną wiedzę dla swojej firmy

Skontaktuj się z nami